top of page
מקרקעין כללי

 

צעד על הרוח לעברית, ערכים בלשנות פילוסופיה על מלא. צעד על הרוח לעברית, ערכים בלשנות פילוסופיה על מלא.

משפט מסחרי

 

צעד על הרוח לעברית, ערכים בלשנות פילוסופיה על מלא. צעד על הרוח לעברית, ערכים בלשנות פילוסופיה על מלא.

דיני עבודה

 

צעד על הרוח לעברית, ערכים בלשנות פילוסופיה על מלא. צעד על הרוח לעברית, ערכים בלשנות פילוסופיה על מלא.

איש קשר חגי אגוזי

  • המדריך לרכישת דירה

  • תכנון ובנייה כללי 

This Linda should  be in differnt place

במשפט הישראלי ישנה מגמה הולכת וגוברת של חיזוק זכויות העובד ויצירת ביטחון תעסוקתי, וזאת מתוך הבנה מעמיקה כי פגיעה במקור פרנסתו של העובד פוגעת בכבודו; בזכותו להתפרנס בכבוד; בזכותו להגשמה עצמית; לשמור על מטה לחמו; לפרנס משפחתו בכבוד; ולספק את צרכיו הנפשיים והרוחניים (ולא רק הגשמיים). ייצוג בבתי משפט בתחומים של -נדל"ן תכנון ובנייה ועתירות מינהליות דיני עבודה.

 

במקביל ובתנועה חוזרת ישנו תהליך של פיחות בפררוגטיבה הניהולית של המעסיק (זכותו של המעסיק הנובעת ממעמדו כמעסיק לערוך שינויים כגון לנייד עובדים; לשנות את חלוקת עבודה; עריכת שינוי מבניים; צמצומים; לפטר עובדים וכיו"ב) וצמצום זכותו הקניינית.

 

מעביד המבקש לקבל החלטות הפוגעות בזכויותיו השונות של העובד, חייב לקבלן אך ורק לאחר הפעלת שיקול דעת באופן מושכל מתוך שיקולים עניינים, מקצועיים וכלכליים, בתום לב תוך קיום הליך שימוע כראוי, תוך שהחלטתו כפופה לעקרונות של סבירות, מידתיות, תום לב והגינות.

 

כך מותר לציין כי פררוגטיבה זו הינה מוגבלת ומצומצמת יותר ויותר ככל והמדובר בגוף ציבורי/ציבורי למחצה אשר חלות עליו נורמות מהמשפט הציבורי.

 

לעובדים בישראל ישנן זכויות משפטיות רבות המעוגנות בהוראות החוק השונות ובפסיקת בתי המשפט.

עובדים רבים אינם מודעים לזכויותיהם המשפטיות, ולזכותם לקבלת פיצויים כספים בגין הפגיעה בהם, ולדוגמא בגין פיטורים בחוסר תום לב; פיטורים ללא הליך שימוע כראוי; פיטורים בניגוד לדין ועוד.

 

כך במקרים רבים עובדים מוותרים על זכויותיהם המשפטיות והכספיות ועל כספים המגיעים להם.

 

משרדינו מעניק ייעוץ משפטי שוטף למעסיקים ולעובדים, הן בעריכת חוזי העסקה, ייעוץ משפטי שוטף וייצוג וניהול סכסוכים משפטיים ובכלל זה

 

  1. ייצוג בבתי הדין לעבודה, בערכאות שונות, ובטריבונאליים משפטיים נוספים.

  2. מתן חוות דעת משפטיות.

  3. עריכת חוזי העסקה ותנאי ההעסקה השונים הנגזרים ממנה - תנאים פנסיונים; תנאי פרישה; שכר; מניות ואופציות).

  4. עריכת הסכמי סודיות והגבלת תחרות.

  5. ייצוג עובדים בהליכי חדלות פירעון (פשיטות רגל ופירוקים).

  6. מתן יעוץ שוטף לחברות ולמנהלי משאבי אנוש.

  7. ייעוץ קודם לסיום ובסיום יחסי העבודה מצד המעסיק ו/או מצד העובד.

 

על מנת לקבל יעוץ משפטי אישי הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו אשר ישמח לסייע לכם ולתת לכם ייעוץ פרטני.

זכות שימוע לעובד

הגנות העובד מפני פיטורים

משפט מסחרי

תחומי

עיסוק

מקרקעין כללי

 

צעד על הרוח לעברית, ערכים בלשנות פילוסופיה על מלא. צעד על הרוח לעברית, ערכים בלשנות פילוסופיה על מלא.

משפט מסחרי

 

צעד על הרוח לעברית, ערכים בלשנות פילוסופיה על מלא. צעד על הרוח לעברית, ערכים בלשנות פילוסופיה על מלא.

דיני עבודה

 

צעד על הרוח לעברית, ערכים בלשנות פילוסופיה על מלא. צעד על הרוח לעברית, ערכים בלשנות פילוסופיה על מלא.

תחומי

עיסוק

COMMERCIAL

 

Lorem ipsum dolor sit amet, verear menandri maiestatis ne nam

.

bottom of page